BYRÅCHEF / DECKARFÖRFATTARE
Sune Lundquist, Civilförsvarsstyrelsen


Sune Lundquists detektivroman "Mord i själva verket" utspelade sig vid Kungl. Civilförsvarsstyrelsen.

Att civilförsvarets kalla krig inte helt genomlevdes utan humor och fantasi vittnar Vic Sunesons kriminalroman från 1950 "Mord i själva verket" om.

Bakom pseudonymen Vic Suneson låg byråchefen vid Kungl. Civilförsvarsstyrelsen, Sune Viktor Lundquist, född och utbildad till civilingenjör i Stockholm.

Hans bok inleds med: "Denna förfärliga historia tillägnas med varma tangenter den svenska centralbyråkratin..." Boken blev mycket populär, dock kanske inte inom "själva verket". Detta för att handlingen i hans böcker utspelades som regel i en för honom familjär miljö och för att han inte ansträngt sig särskilt mycket för att dölja inblandade personers rätta identitet - åtminstone inte för de som hade lokalkännedom.

Vad sägs till exempel om beskrivningarna av några ur "Kungliga Kompromisstyrelsens" personal där en av huvudpersonerna var Petrus Mathias Berglund - P M kallad, "personalbyråchef med fördelaktigt yttre". Av övriga kändes Generaldirektören igen - "permanent tjänstledig politiker", Axel Kornman - "kallad Kornknarren, äldste byråchef och t f generaldirektör" samt Birger Borg - "obetydligt yngre byråchef som av principiella skäl alltid hyser motsatt åsikt till Kornknarrens".
Civilingenjören Lars Eskilsson - "förgäves kämpande mot byråkrati och sin stora törst" kändes även han lätt igen liksom Olga Hansson, PM:s sekreterare - "och kanske något mera".

De tre inblandade "skrivflickorna", som det hette på den tiden; Anna Eriksson -"i 20-årsåldern som förefaller mycket oskyldig", Cecilia Kuller -" i något mer än 20-årsåldern som förefaller tämligen oskyldig" och Ingrid Stenman - "i okänd ålder som förefaller farligt oskyldig".

Slutligen finns där Märta Holmin - "ung, levnadsglad fru som kanske sett för mycket av PM:s ungkarlslya och kanske också av hans pyjamas".

Redaktören för den här historiska krönikan hade nöjet att många år senare få samarbeta med den sistnämnda personen som då fortfarande var djupt upprörd över att ha känt sig utpekad i nämnda roman.

Sune Lundquist skrev en mängd detektivromaner under pseodonymen Vic Suneson och många rapporter samt tänkvärda artiklar i Tidskrift för Sveriges civilförsvar. Vad sägs till exempel om hans krönika vid civilförsvarets 10-årsjubileum 1947.

Läs krönikan här!

Efter arbetet på Civilförsvarsstyrelsen övergav Lundquist byråkratin helt och blev redaktör för tidskriften Byggnadsindustrin varefter han blev författare på heltid. Han avled i Sundbyberg 5 september 1975, 63 år gammal.

(Red)


 

 

Sune Lundquist vid Teknologföreningen
3 maj 1943
Foto: Riksluftskyddsförbundet

 

Publicerad 14.01.10