SYNS MAN så FINNS MAN

"Det spelar ingen roll hur man verkligen är. Det är hur folk upplever en som är avgörande."
Fritt översatt från konstaterande av Samuel Langhorne Clemens, mer känd som Mark Twain (1835-1910)

 

Både myndigheterna inom det svenska civila försvaret och frivilligrörelsen Civilförsvarsförbundet har genomgått stora förändringar över de senaste 75 åren. Samhället står ju inte still så för att kunna förbli en trovärdig resurs har det gällt för oss alla att följa med utvecklingen.

Marknadsföringen; att få myndigheter, allmänhet och medlemmar att ställa upp på oss frivilliga, har under senare år och i takt med större konkurrens fått allt större betydelse. Framför allt gäller detta Civilförsvarsförbundet som när väpnad attack mot Sverige förefaller avlägset, fått svårt att profilera sig gentemot andra organisationer som alla säger sig arbeta för samhällets och den enskildes säkerhet.

I den här delen av webbsajten berör vi hur civilförsvaret och speciellt Civilförsvarsförbundet hanterat sin marknadsföring genom de 75 åren.

 

 

Framtoningen - Hanteras varsamt!

Det fundamentala som skiljer sig mellan myndigheterna och frivilligrörelsen är att samtidigt som de förra ändrat namn i takt med att verksamheten ändrats så har frivilligrörelsen bara ändrat namn en enda gång; efter krigsslutet när "luftskydd" blev "civilförsvar".

På ett flertal av Civilförsvarsförbundets riksstämmor har det motionerats om namnbyte, då ordet försvar ansetts ge fel signaler, men någon namnändring har aldrig antagits. Och varför skulle namnet ändras? Det är trots allt en civil försvarsorganisation som sorterar under Försvarsdepartementet. Vad som däremot ofta ändrats, varje gång en ny informationschef tillträtt inom förbundet, är vår logotype.

Det pinsamma är att ändringarna varit så minimala att många utanför den centrala kärnan knappast lagt märke till dem. Ändå har ändringarna, som de senaste åren framtagits av utomstående "reklamproffs", tuggat en bra bit resurser som kunnat användas mer effektivt i marknadsföringen.

Givetvis måste ett profilprogram genomföras enhetligt, vilket absolut inte innebär att man behöver ändra på det i takt med att infochefer kommer och går.

 

 
Filosofiskt inlägg från en kollega
när Civilförsvarsförbundet för några år sedan som bäst bytte infochefer i "korsdragstakt".

 

Sidan publicerad 120213