Evenemang, opinionsyttringar och spektakel

 

Inför och under Andra världskriget deltog luftskyddet, både det statliga och det frivilliga, vid en mängd försvarsdagar runt om i landet.

Stora utställningar och uppvisningar hörde till programmen och försvarseldande tal hölls av olika dignitärer.

Det var viktigt att få svenska folket att stödja ett starkt försvar och inte minst ställa upp inom det frivilliga luftskyddet.

 

 

Även under efterkrigstiden upprätthölls dessa manifestationer. Det var då främst fråga om den statliga civilförsvarsorganisationen som arrangerade stora uppvisningar inför allmänheten som till exempel brandsläckning och undsättning av skadade i raserade byggnader.

Civilförsvarsförbundets medlemmar var ofta inblandade som funktionärer.

 

 

Under 1950-70talen fortsatte civilförsvarsuppvisningarna men frivilligförsvaret började nu få en allt mer framträdande roll och tyngdpunkten började nu också läggas på hotet från atombomber och andra massförstörelsevapen.

Nu började också en tid när Civilförsvaret presenterade sig som en del i större civila produkt- och handelsmässor.

Civilförsvarsförbundet och Civilförsvarsstyrelsen anordnade även tillsammans större speciella temautställningar runt om i Sverige. Dessa drog stor publik, inte minst för de prominenta personligheter som ofta kom på besök.

 

 

Större arrangemang de senaste 40 åren
(Komplettering pågår - mejla gärna förslag)

Civilförsvaret i Stockholms Kulturhus
Civilförsvarsförbundet 40 år 1977

(Läs mer om det HÄR)

 

Överlevnadsveckan i Tierp
16-26 januari 1985

Civilförsvarsförbundets första riktigt stora och vida uppmärksammade manifestation för fredstida säkerhetstänkande.

(Läs mer om den här)

 

Jubileumskaravanerna 1987
Civilförsvarsförbundet 50 år

Civilförsvarsförbundets 6 jubileumskaravaner genom Sverige besökte 140 orter där välbesökta torgmöten arrangerades.

(Läs mer om dem här)

 

Hemskydd 87 och 88 i Norrköping

Civilförsvarsförbundets expo och seminarier för hela civila försvaret i Norrköpings mässhallar. Tema: sårbarheten i fred.

(Läs mer om dem här)

 

Stockholm vattenfestivaler 1991-99
Civilförsvarsförbundets Vilsecentraler, infotält mm

(Läs mer här)

Fortsättning följer, kom gärna in med förslag

 

Sidan kompletterad 2012.02.23