Om sajten
Inledning

 

 

Den här sajten...

...är producerad och finasierad helt med privata medel samt hjälp av frivilliga inom det civila försvaret runt om i landet. Varken myndigheter eller organisationer skall klandras för eventuella brister då de inte haft något att göra med projektet.

Underlaget kommer från intervjuer med frivilliga och tjänstemän, civilförsvarspublikationer genom tiderna samt dokument och rapporter i kommun- och föreningsarkiv.

Främst vill vi rikta ett varmt tack till alla de entusiaster landet runt som bidragit med fakta, texter och bilder, samt Lidingö civilförsvarsförening som inledningsvis utan kostnad delat med sig plats i sitt webbhotell.

 

Även om syftet med sajten är att förmedla svenska civilförsvarets utveckling så vill vi samtidigt försöka ställa densamma i relation till övriga samhällets.

Sajten gör inga anspråk på att vara felfri eller fullständig, men vi gör så gott vi kan med de resurser som står till buds. Sajten kommer att kompletteras fortlöpande under 2014, i takt med att nytt material inkommer och digitaliseras. Förhoppningsvis kommer en någotsånär komplett DVD att ligga färdig när sajten så småningom "släcks ner".

HJÄLP OSS GÄRNA MED FLER BILDER, BERÄTTELSER OCH INFORMATION.
INTE MINST KRITIK VÄRDESÄTTS SÅ SAJTEN KAN BLI BÄTTRE

Redaktör, ansvarig utgivare och webbproducent är Bosse Olson med fyra decenniers erfarenhet från olika delar av det civila försvaret i Sverige.

Kompletteringar, frågor och konstruktiv kritik välkomnas till:

civilforsvar@gmail.com

 

 

 

Från försvarsförening till humanitärt förebyggande

Föreningen Stockholms Fasta Försvar inledde sin verksamhet redan 1902 med syftet "främjandet av Stockholms försvar". Till en början var det främst fråga om att skapa provisoriska befästningar åt land- och sjösidorna men med flygets ökade betydelse inom hotbilden mot vårt land övergick föreningen till att stödja luftvärnet och anskaffade bland annat Sveriges första tidsenliga luftvärnsbatteri. Föreningen stödde även luftbevakningen "på ett synnerligen effektivt sätt" om man får tro densamma.

En statlig luftförsvarsutredning tillsattes 1928 och arbetade fram till 1931. Utredningen föreslog en luftförsvarsorganisation inordnad under det militära försvaret, men fick tummen ner i Riksdagen, främst av kostnadsskäl.

Åren 1936-37 koncentrerades Föreningens verksamhet på "det civila luftskyddets ordnande och genomförande i Stockholm". Föreningens ordförande, överståthållaren Torsten Nothin valde att inte vänta på bildandet av det statliga civilförsvaret utan tog själv initiativet att bilda en riksorganisation för det civila luftskyddet. Luftskyddsförbundet, som idag går under namnet Civilförsvarsförbundet, bildades således vid ett möte 30 januari 1937 i överståthållarämbetets sammanträdesrum dit Nothin bland andra inbjudit samtliga av Sveriges landshövdingar.

 

Sveriges civilförsvar finns officiellt inte längre sedan kommunerna tagit över ansvaret. Det ständigt förändrade samhället har skapat nya begrepp, nya myndigheter och nya organisationer. Ändå är civilförsvaret, bestående av både myndigheter och frivilliga delar, fortfarande för många synonymt med medborgarnas säkerhet i både fred, kris och krig.

Vi som tagit fram den här sajten tycker att de människor som arbetar och har arbetat för andras säkerhet i alla dessa år borde få det erkännande de förtjänat och inte glömmas bort. Att vi valt publicering just nu är för att 30 januari 2012 var det precis 75 år sedan Luftskyddsförbundet bildades.

Givetvis skall resurserna avdelade för samhällets säkerhet gå till verksamhet och inte till nostalgi, men förändringar som görs måste vara effektiva om de skall tjäna sitt syfte. Därför är det inte fel att hörsamma det urgamla afrikanska ordspråket:

"För att kunna gå framåt måste man först veta varifrån man kommer"

Bo A.Olson, december 2012

 

Åter till INNEHÅLL