2004


Foto: Bo A.Olson
 

Sverige 2004
Demografiska data från Statistiska Centralbyrån

Internationellt sett var medellivslängden för både män och kvinnor hög i Sverige 2004; kvinnornas medellivslängd var 82,7 år och männens 78,4 år.

Dessutom var spädbarnsdödligheten (antalet barn som avled under första levnadsåret) mycket låg i Sverige - troligen en av de lägsta i världen. Den hade stadigt minskat för att år 2004 vara 3,1 per 1000 levande födda.

     
     

Det fanns ca 210 länder representerade i Sverige och av befolkningen var 12 procent födda utrikes, de flesta i Finland, följt av Jugoslavien och Irak. Lade man till de som hade två utrikes födda föräldrar hade 16 procent av Sveriges befolkning utländsk bakgrund. Haparanda kommun hade den största andelen invånare med utländsk bakgrund, drygt hälftem, och Botkyrka kommun söder om Stockholm kom tätt efter med drygt 48 procent.

Foto: Bo A.Olson

 

 


Foto: Johan Perwe
 

Issäkerhet och pålitligare elförsörjning

I januarinumret av Civilförsvarsförbundets tidskrift Civil tog redaktör Johan Perwe upp två för årstiden aktuella ämnen.

Det ena var säkerheten när vi som frluftsmänniskor är ute på isarna. Under rubriken "När isen brister är det alltid långt till land" gavs råd om hur man skulle bete sig om man hamnade i vattnet, och ännu viktigare om hur man skulle bete sig för att inte hamna där.

Det andra ämnet var elavbrotten som avlöst varandra månaderna innan. Det konstaterades att NU var tiden inne för att sätta press på elbolagen för att få till stånd pålitligare elförsörjning.

    Arkivbild Tidningen Civil

 

Mars-roboten Spirit
Ill: NASAPlaneten Mars och svenska vintern

4 januari landade NASAs rymdrobot Spirit på planeten Mars och 24 januari roboten Opportunity. Tidningarna skrev om att området där den senare landade varit översvämmat av vatten en gång i tiden.

Här hemma hade vintern slagit till och som vanligt under senare år skapat problem och stort missnöje vad gällde snöröjningen. Det senare föranledde vidstående "nidteckning" på Lidingö civilförsvarsförenings webbsida.

 
Ill: Bo A.Olson
 

 

 

"Frivilliga resursgrupper det bästa som hänt oss"
Bertil Löfgren, Karlstads civilförsvarsförening
Hemskyddet var tidigare den uppgift som alla frivilliga inom Civilförsvarsförbundet kunde engagera sig i. När den organisationen nu "lagts i malpåse" blev idén med frivilliga resursgrupper som skulle rycka in i kommunerna vid extraordinära händelser då normala resurser inte räckte till något nytt för alla eldsjälar att satsa på.

Idén var inte att skapa några "Räddnings-Rambos", som en tidigare förste förbundssekreterare uttryckte sig om hemskyddsombuden, men att främst kunna avlasta kommunerna rutinuppgifter så proffsen kunde syssla med de viktiga uppgifter de var ämnade för.

I Karlstad hade civilförsvarsföreningen redan bistått kommunen med uppgifter i samband med Klarälvens och Vänerns översvämningar.

     
En Frivillig resursgrupp (FRG) i aktion
Foto: Johan Perwe

 

 

Facebook - nytt socialt nätverk

4 februari 2004 introducerades Facebook, ett socialt nätverk på webben som snabbt efter starten hade en miljon användare och sedan växte lavinartat.

Att använda Facebook var gratis och reklanfinancierat. Facebook fick utstå omfattande kritik för bristen på "etisk kontroll" då en mängd annonser visade sig oseriösa.

     

 

   

Bombattentaten i Madrid

På morgonen 11 mars 2004 genomfördes bombattentat mot fyra av Madrids pendeltåg ungefär samtidigt. Bomberna, som tros ha varit placerade i ryggsäckar och detonerade från en parkerad skåpbil utanför stationen, dödade 191 människor och skadade 1800. En officiell polisutredning fann att attentaten genomfördes av en grupp militanta islamister vilka visserligen inspirerats av Al-Qaida men inte tillhörde densamma. Även baskiska separatister misstänktes. Till slut dömdes 21 personer för olika graders medverkan och två av dem till mer än livstids fängelse.

    Foto: The Guardian

 

Bild: NATO

 

 

NATO utvidgades

29 mars genomfördes den dittills största förändringen inom NATO då Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen Rumänien, Slovakien och Slovenien tog plats inom den militära alliansen.

   

 

   

EU fick tio nya medlemsstater

Drygt en månad därefter, 1 maj 2004, sker även den största utvidgningen av EU med 10 nya medlemsstater: Polen, Litauen, Lettland, Estland Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Ungern Malta och Cypern.

29 oktober signerar EUs statsöverhuvuden i Rom vad som kom att bli EUs grundlag

   
Bild: EU

 

Katastrofen i Indiska oceanen

En av de värsta naturkatastroferna i modern tid inträffade i Sydostasien efter en jordbävning i Indiska oceanen som orsakade en tsunami vilken skördade minst
186 983 liv och med 40 000 människor fortfarande saknade

Läs mer här: Den förödande vågen

     

 

Sidan kompletterad 2013.02.01