1996 - Förändringens vind


Franska kärnvapenproven i Stilla havet väckte omfattande internationella protester
Foto: BBC

 

21 januari 1996 sprängde Frankrike, tredje största kärnvapenmakten i världen efter USA och Ryssland, en atombomb vid Moruroa-atollen i Stilla havet.

Protesterna mot provet hade varit omfattande och fått mycket stor uppmärksamhet efter att fartyget Rainbow Warrior från Greenpeace, på väg mot Moruroa, sänkts i Aucklands hamn av franska agenter.

Frankrike hade fått utstå mycket kritik för att ha utsatt oskyldiga ö-bor för grymheter, så långt bort från Frankrike. I Sverige innebar protesterna att många människor bojkottade franska viner och ostar.

Dryga veckan efter sista atombomben vid Moruroa meddelade president Jacques Chirac att Frankrikes kärnvapenprov "definitivt var slut".

  Rainbow Warrior sänktes av franska agenter
Foto: Greenpeace

 

I januari 1996 lades förundersökningen mot Mona Sahlins missbruk av tjänstekort ned, den mycket omtalade "tobleroneaffären". Därefter tog Sahlin en "timeout" från Riksdagen för att undgå det intensiva mediadrevet.

Bild: Politico

   


Göran Persson
Foto: Affärsvärlden

Sveriges statsminister Ingvar Carlsson avgick 22 mars och efterträddes av Göran Persson.


17 april beslutade Riksdagen att slå ihop Kristianstads och Malmöhus län till Skåne län.

 

23 maj nådde äventyraren Göran Kropp toppen på Mount Everest och blev den förste svensk som gjort bravaden ensam och utan syrgas. Detta efter att han först cyklat från Stockholm.

Foto: amazingstuff

 

   

Internet "en fluga"

Under 1996 slog Internet igenom på bred front i Sverige. Detta trots att kommunikationsminister Ines Uusman i maj påstods ha sagt att "Internet är en fluga som kanske blåser förbi" vilket väckte stort rabalder och till och med föranledde föraktfulla helsidesannonser i dagspressen.

Uttalandet visade sig dock inte vara sant utan var en seglivad myt skapad av en rubriksättere vid Svenska Dagbladet 12 maj 1996.

I själva verket svarade Uusman på frågan om sin syn på Internet:
"Jag vågar inte ha någon alldeles bestämd uppfattning, men jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet. Det kanske är så att det är något som vuxit upp nu. Alla pratar om internet, men kanske är det övergående och sedan blir inriktningen mer specificerad"

 

 

 

Civilförsvarsförbundet lanserade under året sin PR-kampanj som "Sverigemästare i överlevnad", en ambitiös slogan som fick en hel del kritik både inifrån rörelsen och utifrån då många ansåg att det alltid kan finnas någon någonstans som är bättre.

Arbetet med den svenska Nationalencyklopedin höll i samma veva på att närma sig bokstaven "Ö" och förlagsredaktörerna gav Civilförsvarsförbundet uppdraget som sakkunnig för att ge underlag till uppslagsordet "överlevnad".

Förbundets utbildningsansvarige Stefan Källman stod för texten som var:

"Överlevnad avser de åtgärder man vidtar i en nöd- eller krissituation som exempelvis innebär brist på vatten, mat, sjukvårdsmateriel eller annan utrustning. Delas in i överlevnad i natur och överlevnad i tätort... Civilförsvarsförbundet har verksamhet inom hela överlevnadsområdet"

 
Nationalencyklopedin
Bild: Bonniers
 

 

Överlämnandet av diplomet till stadsfullmäktiges ordförande Karin Jönson
Foto: Göran Viderberg

 

Västerås stad årets beredskapskommun

Inför dånande applåder från både fullmäktigeförsamling och åhörare överlämnades Civilförsvarsförbundets diplom som visade att Västerås stad var Årets beredskapskommun år 1996.

Förbundets motivering var: "För det framsynta sätt på vilket Västerås stad med stor ambition och ansvarskänsla arbetat för att bygga upp den nya civila beredskap Sveriges Riksdag beslutat om".

Diplomet överlämnades under högtidliga former i stadshusets plenisal till stadsfullmäktiges ordförande Karin Jönson av fyra barn som genomgått civilförsvarsförbundets utbildning i hemberedskap.

Samtidigt presenterades det nya utbildningspaketet
"Hembert på dagis"
.

  Barnen var klädda i civilförsvarsförbundets t-shirt med texten: "En robust generation" syftande på utbildningen av förskolebarn.
Foto: Berndt Sehlstedt , Tidningen Civil

"Hembert på dagis" blir till

I maj 1996 publicerade Civilförsvarsförbundet en försöksutgåva av häftet HEMBERT PÅ DAGIS! -Handledning och ideér för utbildning i hemberedskap för barn.

Häftet skulle enligt förordet användas "i icke kommersiellt syfte som aktivitet i barngrupper inom omsorgen, skolan, organisationer etcetera"

Namnet "Hembert" myntades som en för barn rolig förkortning för ämnet "Hemberedskap"

 

 

 

Nej till toppstyrning - ja till lokala initiativ !

Så löd en rubrik av redaktör Berndt Sehlstedt under ledaren i Civil nr 5 1996.

Det handlade om påståendena om att svenska folkrörelser befann sig i kris. En av orsakerna till detta skulle ha varit toppstyrning. Samtidigt fanns det enligt skribenten "i Sverige en stor potential för frivilligt och ideellt arbete, men dagens människor inrangeras inte i hierarkiska system" och "klassiska folkrörelser dras fortfarande med organisationsmodeller som passar i ett förgånget mer auktoritärt samhälle".

Enligt skribenten markerade Civilförsvarsförbundet "numera med kraft den lokala civilförsvarsföreningens suveränitet" och han konstaterade att "i civilförsvarsförbundarens intresse ligger att rädda och skydda liv, egendom och miljö. För att bidra till det måste den lokala initiativkraften förlösas. Förutsättningarna för detta är bättre än någonsin!"

     

 

 

Räddningsverkets generaldirektör Lennart Myhlback gästade generslsekreterare Mats Ekeblom vid Civilförsvarsförbundets kansli i Sundbyberg. Verket hade nu börjat trycka allt mer på den enskilda människans förmåga att hantera onormala situationer i ett sårbart samhälle och de båda cheferna konstaterade att de var ense i det allra mesta.

Räddningsverket firade sedan sitt 10-årsjubileum genom att personalen besökte landets hundra minsta kommuner 18 juni. Myhlback själv såg fram mot att åka till Eda kommun i Värmland.

Ekeblom (tv) och Myhlback Foto: Berndt Sehlstedt, Tidningen Civil

     

 


Förutom leksaker för borttappade barn samt blöjor med mera för de minsta, fanns även informationsmaterial om förbundet för väntande föräldrar. Här Vilsecentret i Galärparken på Djurgården.
Foton: Magnus Asplund

 

"Hitta Vilse" på Vattenfestivalen

"Massor av god reklam för Civilförsvarsförbundet och samtidigt ständiga insatser för medmänniskor i kris". Så summerade Berndt Sehlstedt förbundets veckolånga engagemang med ett 80-tal frivilliga under Stockholms Vattenfestival i augusti.

Det var andra året i rad som Civilförsvarsförbundet fick uppdraget att svara för att borttappade barn under landets största folkfest återförenades med sina föräldrar.

Under 1995 års festival engagerades ett 20-tal frivilliga civilförsvarsförbundare medan 1996 festivalledningens säkerhetsansvariga och stockholmspolisen ville ha en utökning av frivilliginsatserna.

Förbundets Angelica Malmström hade ansvar för specialutbildning av ett 80-tal frivilliga från civilförsvarsföreningarna i Stockholm samt en och annan från övriga landet. I de två "Hitta Vilse center" som fanns inom festivalområdet fick man i genomsnitt ta hand om ett 50-tal barn per dag och det hela sköttes "ytterst professionellt" i nära samverkan med polisen.

Förutom Vilseaktiviteterna så hade även Stockholms Läns Civilförsvarsförbund ett eget informationstält med bland annat ett dockhus visande farligheter i hemmet och en modelltågbana som visade transporter med farligt gods. Där stod också täbyföreningens Lars Clarstedt och serverade strömming, fältmässigt stekt, till bland andra överbefälhavaren Owe Wiktorin.

 
Angelica Malmström, förbundets projektledare och samordnare under Vattenfestivalen

 

 

Jan Malmsjö+Malmö Brandkår = civilförsvars-PR

Artisten Jan Malmsjö tillsammans med Malmoe Fire Brigade Big Band (Malmö brandkårs orkester) släppte en CD med titeln "You make me feel so young", innehållande gamla Frank Sinatra-godingar samt även musik av Benny Andersson, Björn Ulveus och Andrew Lloyd Webber.

Albumet hade extra intresse för Civilförsvarsförbundet då förbundets logotype fanns med på konvolutets baksida. Enligt tidningen Civil var det "förbundets länskanslichef - den alltid lika PR-medvetne Per Jacobsson, som sett till att förbundet får ett musikaliskt lyft".

   

 

   

Den evigt återkommande frågan:
Namnbyte eller inte?

Skulle Civilförsvarsförbundet byta namn? Frågan hettade återigen till genom en artikel av styrelseledamoten My Persson som i tidningen Civil ansåg att "Civilförsvarsförbundet säger mig ingenting. Vi borde ha ett namn på vår organisation som verkar lockande. Jag vill absolut att förbundet byter namn".

Tidningens "minienkät" visade att en majoritet av inkomna svar stödde ett namnbyte medan andra däremot tyckte att det vore oklokt att slopa ett inarbetat "varumärke".

Frågan har därefter stötts och blötts vid ett antal riksstämmor men som bekant har ännu ingen förändring skett, åtminstone inte på riksnivå.

   

 

Post och Telestyrelsens förslag

 

Rörigt när 90 000 blev 112

Efter 40 års tjänst skrotades svenska nödnumret "90 000" och ersattes av det i Europa mer vanliga "112". Dessvärre blev lanseringen lite rörig när två logotyper för numret introducerades, en från vardera av två inblandade myndigheter. Den till vänster kom från Post och Telestyrelsen (PTS) medan den till höger kom från Räddningsverket i samarbete med SOS Alarmering.

Båda myndigheterna tyckte naturligtvis att deras eget alternativ var bäst men Stig Dahlén, redaktör för Räddningsverkets tidning Sirenen, menade att Räddningsverkets var mycket tydligare och att "PTS hade inte behövt slösa bort skattepengar på en ny obegriplig symbol".

PTS´s generaldirektör Jan Freese lär dock enligt tidningen Civil ha kommenterat att han "hyllar mångfalden" vilket knappast gör det mindre rörigt för gemene man.

 

Räddningsverkets/SOS Alarmerings förslag

PS.
Det blev till slut Räddningsverkets som "vann"...


   

Bamse lär ut nya nödnumret 112

Bamse, världens starkaste björn, och hans kompis Skalman såg till att Sveriges barn fick det nya nödnumret innött i medvetandet. Bamse hade redan tidigare figurerat i "Bamses brandskola" som lärde barn förebyggande brandsäkerhet.

Initiativet kom från huvudkonsulenten i Kronobergs läns Brandförsvarsförbund Ulf Erlandsson.

 

 

   

"Stenålderskunskapernas" renässans

Civilförsvarsförbundet var tidigt ute, redan 1987, med att för första gången på allvar hävda att ett övergripande tema; "överlevnad" hade en plats i den obligatoriska grundskolan.

Det dröjde dock ända till 1996 innan tankarna slog rot ordentligt, inte bara i ungdomsskolan utan även i högskolevärlden och förbundets utbildningschef Stefan Källman hade hela tiden kämpat hårt för ämnet som "skänker eleverna förståelse för hur man både överlever i ett sårbart samhälle och vårdar och brukar den jord vi vill skänka vidare till kommande generationer".

 
Vinjett till Lidingö civilförsvarsförenings överlevnadsspalt Ill: Bo A.Olson

 


Morgondagens självskyddsinstruktörer "mitt i verkligheten"
 

Nya självskyddsutbildningen formas i Älvsbyn

I Norrbottens snögnistrande Älvsbyn samlades civilförsvarsförbundare från Pajala i norr till Visby i söder för att under fyra dagar bli de första instruktörerna i förbundets nya självskyddsutbildning. Under utbildningschefen Stefan Källman varvades teori med praktiska övningar.

Målsättningen med den nya utbildningen var att ge allmänheten insikt om människans grundläggande fysiska och psykiska behov och hur de påverkas i olika nödsituationer. Kursen mottogs mycket positivt av deltagarna som även levererade en hel del tänkvärd "feedback".

Anders Pellberg, till vardags arbetande inom Räddningstjänsten i Piteå, summerade till exempel dagarna med: "Idag är det nog många som inte vet vad Civilförsvarsförbundet gör. Eftersom kunskaperna som lärs ut under självskyddsutbildningen är viktiga för alla i dagens sårbara samhälle så måste förbundet marknadsföra sig mer".

   

   

I korthet innehöll den nya självskyddsutbildningen en baslektion om hur man under kortare tid löser de egna grundläggande fysiska och psykiska behoven vid en kris samt ger medvetenhet om säkerhet, hot och risker i närmiljön.

Därefter följde lektioner i respektive Hemberedskap, Fritidssäkerhet, Hemsäkerhet och om Civila i krig.

Källa: Åsa Högberg

Norrbottens verksamhetsledare, klippan Siv Larsson,
såg till att allt fungerade. Från kursuppläggningen
till kokning av tallbarrste över öppen eld
.

 

 

Ett av frimärksvärldens mest kända märken, gula svenska tre skilling banco från 1855 gick på en auktion i Zürich i november för 15 miljoner kronor.

Foto: SR

 

I december valdes Kofi Annan, diplomat från Ghana, av ett enat Säkerhetsråd till FNs
generalsekreterare och samma månad undertecknade Nelson Mandela vid en ceremoni i Sharpeville Sydafrikas första demokratiska författning.

 

  Kofi Annan Foto: The Guardian

 

 

 

Han gjorde allt rätt !
-En värdig hedersmedlem i Civilförsvarsförbundet

Fiskaren Owe Wiström blev rubrikernas man i december 1996 när han överlevde fyra dygn ensam, blöt och utan mat och vatten på ett litet skär i Västerviks skärgård.

Han hade varit ute och fiskat och gick iland på lilla Bredskär för att se över sina redskap. Det var vackert väder och stiltje så han förtöjde båten med en slang till en pump ombord. Dessvärre lossnade slangen och båten drev ut från land.

Owe hoppade ut i det kalla vattnet och lyckades få tag i båten men tyngden av vattnet i stövlarna och gummibyxorna gjorde att han inte orkade ta sig över relingen utan måste återvända iland för att inte drunkna.

Owe varken åt eller drack något under de fyra dygnen men lyckades hålla sig någotsånär varm och med sin positiva livssyn överlevde han trots att mycket få människor i hans situation gör det.

Vid Västerviks civilförsvarsförenings årsmöte i februari 1997 utsågs Owe Wiström till hedersmedlem i Sveriges Civilförsvarsförbund av förbundets överlevnadsexpert och tillika utbildningschef Stefan Källman med motiveringen:

För visat prov på utomordentligt föredömliga överlevnadskunskaper

Källa: Tidningen Civil

 

"Allt rätt"(?)
Förvisso var det en verklig överlevnadsbragd som förtjänar all heder, men kanske skulle den gode Owe ha gjort mer rätt om han förtöjt båten bättre, inte hoppat i spat med stövlarna på och inte minst; hade haft en liten nödförpackning i fickan innan han gav sig ut ensam på havet.
(Red. anm.)

 

   

En kämpe lämnade skutan
- avgående generalsekreteraren berättade om glädje, besvikelse och tuffa tag

Mats Ekeblom lämnade sista september 1996, efter åtta innehållsrika år, jobbet som Civilförsvarsförbundets generalsekreterare. Ekeblom var respekterad och omtyckt inom rörelsen, kanske framför allt för att han enligt egna tidigare erfarenheter på föreningsnivå förstod hur frivilliga fungerade.

Ekebloms åtta år hade dock inte bara varit en dans på rosor. Som sann demokrat värnade han om allas rätt att "säga sitt" vilket ibland kunde vara tidskrävande, speciellt med tanke på en ibland trilskande kanslipersonals mer eller mindre egna initiativ.

Ekeblom var en bra chef som förutom att försöka skapa en god arbetsmiljö även värnade om medarbetarnas fysiska tillstånd genom hälsovård och olika rörliga aktiviteter vid sidan av arbetet. Tyvärr fanns det de i hans besättning som istället för att skicka "raka puckar" valde att gå bakom ryggen på chefen direkt till styrelsen. Det måste ha upplevts som en stor besvikelse för en person med solidaritet som policy.

Mats Ekeblom axlade från 1 oktober ansvaret som förbundsdirektör i Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade (RTP)

Bo A.Olson Källa även: Berndt Sehlstedt, tidningen Civil

 
Mats Ekeblom
Foto: Berndt Sehlstedt, Tidningen Civil

 


EAPC Bild: NATO
I december 1996 inbjöds Sverige som medlem i Natos samarbetsorgan Euroatlantiska partnerskapsrådet EAPC (Euro-Atlantic Partnership Council) och deltar i Natoledda FN-styrkan i Bosnien samt samövar med Nato i Östersjön, Skagerack och Norska havet.  
Foto: NATO
   

 

 

 

 


Anders M. Johansson
Foto: Håkan Flank, Tidningen Civil

 

"Förändringens vind börjat susa"
- Anders M. Johansson Civilförsvarsförbundets 8:e GS

Andra december 1996 tillträdde Anders M. Johansson som ny generalsekreterare i Sveriges Civilförsvarsförbund.

Anders var en administratör med tidigare chefspost i en stockholmskommun. Han skilde sig avsevärt från företrädaren Mats Ekeblom genom att inte ha rötterna i frivilligrörelsen. Det senare kom att visa sig snart när förbundet skulle "drivas som ett medelstort företag"; som en kunskapsorganisation snarare än en medlemsdito.

Yxan svängdes ganska snart och kanslipersonal med långt och inrotat engagemang i frivilliga gräsrötters situation runt om i landet fick söka sig till annat för att "kunna ge högre löner åt mer effektiva och kompetenta chefer" som några hävdade.

Anders M. Johansson började omgående skaka om gamla rutiner och anpassa rörelsen till det nya millennium som väntade med dess snabba tekniska utveckling inte minst inom elektronisk kommunikation.

Alla berörda kunde känna av att, som en föreningsfunktionär uttryckte det, "förändringens vind börjat susa"

 

 

Sidan kompletterad 2013.01.15