1995

   

1995 var världens befolkning 5,674,380,000
vilket innebar en ökning med nära 411 miljoner människor sedan fem år tidigare

   

 

1 januari 1995 blev Sverige tillsammans med Finland och Österrike medlemsstater i EU som därmed ståtade med 15 medlemmar.

Bild: RNW

     

 

Hemskyddssatsning på "Bajen"

"Vinna eller försvinna" skrev Per Lundquist i tidningen Civil hösten 1994. Frågan gällde det frivilliga hemskyddet i Stockholm som enligt honom varit ett "sorgebarn". Civilförsvarsförbundet bestämde sig för att göra en sista (?) kraftfull rekryteringssatsning omgärdad av en rad PR-arrangemang då stadsdel efter stadsdel skulle bearbetas.
I samma veva gjorde stockholmslaget Hammarby IF en storsatsning på att nå bandyeliten och då ett av de högaktuella rekryteringsområdena var just Stockholms Södermalm beslöt förbundet att tillsammans med flera storföretag sponsra just "Söders stolthet".

Från mitten av januari 1995 och några månader framöver kunde så alla som bevistade Hammarbys bandymatcher på hemmaplan "Zinken" upptäcka Civilförsvarsförbundets logotype på bajentröjorna. Alla A-lagsspelarna erbjöds dessutom överlevnads- och hemskyddsutbildning av Civilförsvarsförbundet. I marknadsföringen basunerades ut: "Gör som spelarna i Hammarby - lär dig överlevnad av Civilförsvarsförbundet".

Om satsningen blev en succé för Civilförsvarsförbundet kanske är en öppen fråga men Bajen bandy nådde i alla fall toppen så småningom.

Bilder från tidningen Civil

 

     

På morgonen 17 januari inträffade det så kallade
Great Hanshin Earthquake
nära japanska staden Kobe. Magnituden uppmättes till 6,8 på Richterskalan.

Skalvet orsakade omfattande materiella skador och
6434 människor dödades.

Skador vid Kobes hamnanläggningar
Foto: National Geographic

 

   

Som sista amerikanska delstat godkände Mississippi i början av året den trettonde ändringen (Thirteenth amendment) till USAs konstitution vilken "förbjuder slaveri och ofrivillig träldom utom då det är fråga om straff för ett brott".

Ändringen hade godkänts av både USAs senat och representantshus redan 1895.

Bild: Ebony Magazine

 

   

     

20 mars släppte en grupp fanatiker tillhörande den religiösa kulten Aum Shinrikyo ut saringas i fem av Tokyos tunnelbanetåg.

13 människor dödades och 5510 skadades.

Affisch visande de efterlysta
Foto: Mike Dockery

 

 

Alfred P.Murrah Federal Building i Oklahoma City efter sprängningen Foto: Rick Wilking
     

19 april sprängdes Alfred P.Murrah Federal Building i Oklahoma City, USA,
av Timothy McVeigh och Terry Nichols.
.

168 människor fick sätta livet till varav 8 federala agenter och 19 barn.

Inför risken av ytterligare bombdåd beordrade USAs president Bill Clinton månaden efter stängning av all fordonstrafik på Pennsylvania Avenue utanför Vita huset i Washington.

 

 

   

24 mars 1995 var första dagen på 26 år som inga brittiska soldater
patrullerade gatorna i Belfast, Nordirland

En ömtålig och osäker process inleddes bestående av
överenskommelser om vapenstillestånd till och från.

Foto: June Caldwell

   

 

I början av juni översvämmas områden längs norrlandsälvarna.
7 juni stoppades väg-och tågtrafiken på flera broar
över Vindelälven, Piteälven och Indalsälven
på grund av översvämningarna.

Foto: DN

     

   

Vilse i sta´n

Civilförsvarsförbundet annonserade i mitten av året att det populära utbildningspaketet för barn
"Hitta Vilse"
skulle få en uppföljare; Vilse i sta´n. Kåre Svanfeldt, ordförande i Sollentuna civilförsvarsförening, ansåg att Vilse i skogen var en "aldrig så angelägen verksamhet" men att problemet med eftersökning av barn som försvinner i tätort onekligen låg närmare vad hemskyddet skulle arbeta med i fred.

(Visserligen finns inte längre hemskyddet men överlevnad står ännu på Civilförbundets agenda. Så vitt redaktionen förstått så har dock desvärre ännu inget konkret skett inom förbundet i samband med barn som försvinner i tätorter där det finns mängder farligheter som barn kan hamna i)

Övergiven bergrumsanläggning i Stockholms utkant
Foto: Bo A.Olson

   


Nya lagen: De som gör det i fred ska också göra det i krig
Foto: Bo A.Olson
 

Kommunerna tar över civilförsvaret

1 juli 1995 trädde den nya lagen om civilt försvar i kraft (1994:1720). Genom den övergick ansvaret för den civila beredskapen från staten till kommunerna och i lagen fanns bland annat bestämmelser för hemskydd, verkskydd och befolkningsskydd.

Med befolkningsskydd avsågs "åtgärder för att skydda befolkningen och civil egendom från krigets verkningar" som; utrymning och inkvartering, tillhandahållande och iordningställande av skyddsrum och skyddade utrymmen, tillhandahållande av andningsskydd, mörkläggning, information om självskydd med mera.

I varje kommun skulle det enligt lagen finnas ett hemskydd; en beredskapsorganisation som under höjd beredskap hade till uppgift att förmedla information mellan kommunen och befolkningen, verka för att skydda, rädda och i övrigt hjälpa befolkningen i samband med stridshandlingar, samt verka för att trygga sådan försörjning som är nödvändig för befolkningens överlevnad.

Civilförsvarsförbundet publicerade en "populärversion" av lagen med titeln: "Kommunens civila beredskap är god" och vars syfte var att användas i kontakter med kommunerna.

     

 

Bild från NATOs bombningar i forna Jugoslavien
 

Konflikterna i forna Jugoslavien

30 augusti inledde NATO sina bombningar av serbiskt artilleri i Bosnien och Herzegovina. Bombningarna fortsatte hela september och in i oktober.

Samtidigt inledde bosniska armén (Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina - ARBiH) offensiven mot bosnienserbiska armén runt Sarajevo i centrala Bosnien samt i bosniska Krajina.

Dessförinnan, 10 juni hade Carl Bildt utsetts till EUs medlare i Bosnien-Hercegovina och senare, 8 december, utsågs han till fredssamordnare och chef för det civila återuppbyggnadsarbetet.

14 december undertecknade Bosniens, Kroatiens och Sebiens presidenter det så kallade Daytonavtalet i Paris, vilket åtminstone på papperet gjorde slut på kriget i forna Jugoslavien.

   
ARBiHs vapen

 

I september 1995 introducerades för första gången
DVD-skivan (digital videodisc) som
portabelt lagringsmedia för digital information.
       

 

   

20 september 1995 arrangerade Civilförsvarsförbundet ett räddningschefssymposium i World Trade Center, Stockholm vilket fick många positiva reaktioner från landets räddningschefer, både under symposiet och efteråt.

Största "bomben" var när försvarsminister Thage G.Peterson inledde symposiet med att avslöja att räddningstjänsten skulle förstärkas med tusentals civilpliktiga årligen och att det i takt med att militära försvaret bantades skulle föreslås civilplikt för 10000 unga män årligen.

Thage G.Peterson
Foto: Proletären

   

 

   

12 oktober gick ett fraktfartyg för bilar
på grund i Öresund och 180 ton olja
läckte ut. Som tur var den här gången gjorde
det milda vädret att
saneringen underlättades.

Oljesanering på skånekusten
Foto: Räddningstjänsten, Helsingborg

   

   

I oktober bekräftades efter vetenskapliga studier att fransyskan Jeanne Louise Calment med sina 120 år och 238 dagar var den person som levt längst i världen.

Calment, som bodde i Arles, överlevde både sina barn och barnbarn och blev till slut 122 år.

Jeanne Louise Calment
Foto: Paris Match

   

 


Harry Sepp
 

Polisen:
Hitta Vilse i hela landet

"Jag är beredd att rekommendera alla förskolor, lågstadier och föräldrar att satsa på Hitta Vilse-utbildning till barnen" meddelade länspolismästaren i Norrköping.

Detta efter det tragiska så kallade Valdemarsviksfallet året innan då två små syskon försvann från flyktingförläggningen i Valdemarsvik och senare hittades döda. Civilförsvarsförbundets överlevnadsexpert Harry Sepp, tillika "pappan" till Hitta Vilse-projektet, ingick i rikspolischefens inspektionsgrupp rörande Valdemarsviksfallet.

   

 

 

Ny chef i Blå Stjärnan

Svenska Blå Stjärnan fick ny riksstjärnchef 1 juli 1995. Gunilla Malmberg hade tidigare en lång karriär inom organisationen med början som blå stjärna redan vid 14 års ålder. Malmberg, som tidigare varit generalsekreterare, förklarade i en intervju med Civil att hon även hade drömmar om ett annat liv:

"Jag vill bo på en gård på landet med många djur. Nu får jag hålla tillgodo med hund".

   

 

Noliamässan i Umeå

På årets Noliamässa i Umeå ställde civilförsvarföreningarna i Umeområdet upp med en skärmutställning som informerade om Hitta Vilse, Hembert och första hjälpen,

Mässan hade 800 utställare, både från Sverige och grannländerna. Som vanligt var handels- och industrimässan välbesökt, 123000 personer under veckan, och Försvarets Dag det största dragplåstret med 22000 besökare.

      Tema "Hushållsberedskap" från
en tidigare Noliamässa
 

 


Skadade efter "flygolyckan" tas om hand
Foto: Perry Vigelsbo
 

Gottröraolyckan modell i Örkelljunga

Med flygplansolyckan i Gottröra 1991 som modell hölls en stor samövning på övningsfältet i Åsljunga med räddningstjänsten, läkarlag, hemskyddet och krisgrupper i Örkelljunga kommun. Hemskyddsombuden hade bland annat som uppgift att tillsammans med brandmännen leta efter överlevande i rasmassor, släcka mindre bränder, ge första hjälpen och övervaka skadade.

Övningen pågick tre måndagskvällar med cirka 45 deltagare vid varje och ordföranden i Örkelljunga civilförsvarsförening, Knut Bogren, kommenterade: "Det har varit tre mycket givande övningar för hemskyddsombuden. Samarbetet har fungerat bra."

     

   

Hemskyddsombuden inga "Räddnings-Rambos"

Vid en länskonferens i Skaraborg förklarade Civilförsvarsförbundets 1:e vice ordförande Lennart Pettersson att hemskyddsombuden inte skulle vara någon sorts
"Räddnings-Rambos"
och inte ta över räddningstjänsten men han tillade:
"De skall samarbeta med räddningstjänsten. En inte heller ringa uppgift!"

   
Civilförsvarsförbundets 1:e vice ordförande Lennart Pettersson

 

 

Israels premiärminister Yitzhak Rabin sköts till döds vid ett fredsmöte i Tel Aviv
4 november

Året innan tilldelades han Nobels fredspris tillsammans med Shimon Peres och Yasser Arafat

Yitzhak Rabin
Foto: Nobelstiftelsen

     

 


Boken Räddningsverket på internationellt uppdrag gavs ut och i den beskrevs verkets insatser för FN i olika delar av världen.

Räddningsverket och FN

Under hösten visade Räddningsverket upp sig i Stockholm i samband med att FN fyllde 50 år, dels under
FN-dagen på Skansen och dels med en utställning i Kulturhuset 17-27 oktober med Utrikesdepartementet som värd. Förutom Räddningsverket deltog även Svenska FN-förbundet, Svenska UNICEF-kommittén, UNHCR, UNDP, Botilda/UNIFEM, WMU och SWEDINT.

Samtliga deltagare hade dessutom en "värddag" och Räddningsverkets var 25 oktober då radiosamband, vattenrening och elförsörjning visades på "plattan" vid Sergels torg.

Liksom vid Skansens Sollidenterass arrangerades även här en mycket uppskattad uppvisning av hur räddningshundar sökte efter överlevande i rasmassor.

 

 

   

Snökaos i södra Sverige 17 november

17 november 1995 drabbades södra Sverige av ett snökaos som slog ut stora delar av samhället. Bland annat drabbades Linköping och resten av Östergötlands län svårt.

Biltrafik, kollektivtrafik, tåg och flyg stod still och dessvärre hade många trafikanter överrsakats och blivit sittande i sina bilar i ödebygdens snödrivor där snön yrde i vindar uppemot 28 sekundmeter.

Bandvagnar skickades ut för att undsätta strandade och genomfrusna människor och hela Ödeshögs kommun var insnöad vilket innebar att hundratals personer fick inkvarteras på andra ställen under dygnet som snökaoset fortsatte.

 
Många bilister överraskades och fick grävas ut ur drivorna
Foto: IMS Bildbyrå

 

Vid riksstämman valdes Barbro Palmerlund och Carl Cederschiöld som ordförande resp. vice i Civilförsvarsförbundet  

Årets riksstämma stor besvikelse

Vädrets makter var helt klart inte generösa mot Civilförsvarsförbundet och dess Riksstämma i Karlstad 17-18 november. Många delegater fastnade i den ymmiga snöyra som drabbade södra delarna av landet vilket innebar spräckta tidsplaner. Dessutom fastnade själva stämman redan första dagen i byråkratisk palaver vilket innebar att andra dagens "framtidssymposium" som många sett fram mot måste utgå.

Vid riksstämman avgick riksdagsledamoten Iréne Vestlund efter sex år som styrelseordförande i Sveriges civilförsvarsförbund. Hon avslutade sin sista ledare i förbundets tidning Civil med bland annat:

"Den nya inriktningen på det civila försvaret genom lagstiftningen, som kom den första juli i år, innebär att förbundets arbete förändras. De nya kraven på den lokala organisationens livskraft är avgörande för hur framgångsrikt förbundet kommer att vara i framtiden.
Jag är stolt över att ha varit med och framgångsrikt lotsat förbundet till den position det har idag."

   
Avgående förbundsordföranden
Iréne Vestlund
Foto:Håkan Flank

   

"Civilförsvaret" fortfarande "civilförsvaret"

Inte helt oväntat avslogs återigen en motion som ville ha en namnändring av Civilförsvarsförbundet till "Hemskyddsförbundet". Motiveringen för avslaget var att "hemskyddet numera lagreglerats som en kommunal beredskapsorganisation och att civilförsvaret som begrepp dock lever kvar i medborgarnas och samhällets medvetande".

     
  Tidningen Civil hade inrättat en tillfällig redaktion i anslutning till stämman. Där kunde stämmodeltagarna ta del av hur deras tidning blev till och rykande färska nyheter om stämmoförhandlingarna fortlöpande presenteras i ord och bild på flygblad.      

 

   

Vetlanda årets Civilförsvarskommun

Civilförsvarsförbundets utmärkelse "Årets Civilförsvarskommun" tilldelades Vetlanda 1995. Motiveringen löd:

"Kommunen har på ett framsynt och bra sätt arbetat med sin egen beredskap och även haft ett positivt samarbete med civilförsvarsföreningen i kommunen"

Kommunen hade bland annat byggt upp krisgrupper för psykiskt och socialt omhändertagande av drabbade efter olyckor, där även civilförsvarsföreningen beretts möjlighet att medverka.

   

 

 

Brandkåren i topp !

För tredje året i rad toppade brandkåren den lista över samhällsinstitutioner som gymnasieungdomar hade störst förtroende för.

Attitydundersökningen hade gjorts av företaget Universum bland 1179 gymnasieelever och efter brandkåren följde i rangordning; Amnesty International, Greenpeace, Morgontidningarna, Landstingssjukvården, Sveriges Television och Sveriges Radio.

Sist på listan, som inkluderade 26 institutioner, kom nedifrån räknat; EU, Politiska partier, Fryshuset, Invandrarverket, Journalister, LO och Kärnkraftverken.

Brandman vid Östermalms brandstation, Stockholm Foto: Bo A.Olson

     

   

Brandkårs"tavla" i juletid

I december måste en halv miljon julkort från Brandförsvaret
till svenska hushåll tryckas om då ordet "inte" fallit bort
och uppmaningen på kortet istället löd "Glöm ljusen!"

Källa: Tidningen Civil

Motsvarande uppmaning på
Lidingö civilförsvarsförenings
decemberskärm

   

 

Hemskyddet; iordningställande av skyddsrum
Foto: Bo A.Olson
 

Förbundet dåligt på att hålla hemskyddsgrytan kokande

Civilförsvarsförbundet hade hittills lagt ned ansenliga resurser på att rekrytera och grundutbilda det erforderliga antalet hemskyddsombud landet runt. En svaghet var dock att ombuden långt ifrån alltid fanns där de skulle kunna tänkas behövas bäst.

Ytterligare en stor miss var att mängder ombud grundutbildades men sedan inte hörde ett knäpp vilket kanske illustreras av Yngve Nordström, hemskyddsombud i Eskilstuna:

"Jag har varit hemskyddsombud i cirka 2,5 år. Under denna tid har ingen kompletterande utbildning/övning skett. Jag vet dessutom inte var det skyddsrum jag skall arbeta vid är beläget."

Nordström hade väckt frågan med föreningsstyrelsen vid två årsmöten men inget hade skett. Dessvärre var det inget unikt för Eskilstuna.

     

 

   

Säffle först med full skäppa hemskyddsombud

Vid en informationsträff i Säffle stadshus meddelade Säffle civilförsvarsförenings Bengt Ivarsson att kommunen var först i landet med att fylla kvoten hemskyddsombud. Han introducerade också begreppet "omsättningsrekrytering""folk blir äldre och en del flyttar" så det behövdes fortsatt rekrytering och vidareutbildning.

   

 

Axplock från civilförsvarsföreningar landet runt 1995

  Ulricehamn - Det hade nu gått tio år sedan nystarten av Ulricehamns civilförsvarsförening och under årsmötet redovisades omfattande verksamhet under året. Kommunen hade tillförts 17 nya hemskyddsombud vilket fört upp totala antalet till 200 vilket innebar 80 procent av behovet. Föreningen hade nu 345 medlemmar.       Ekerö - Civilförsvarsföreningen med sina 200 medlemmar firade sitt 10-årsjubileum. Föreningen kunde redovisa 102 rekryterade och utbildade hemskyddsombud vilket var ett överskott på 12.

    Vällingby-Hässelby - Medan snön yrde i stockholmsområdet föreläste överlevnadsexperten Lennart Wallin på temat "Kläder för alla väder" vid ett arrangemang organiserat av civilförsvarsföreningen. Lennart hade ett gediget "klädförflutet" vid Försvarets Materielverk och var dessutom livligt engagerad inom Friluftsfrämjandet.   Överlevnadsexperten Lennart Wallin pratade "Kläder för alla väder" i Vällingby

  Skärholmen - 22 medlemmar i civilförsvarsföreningen genomförde ett studiebesök ombord på M/s Silja Symphony i Värtahamnen. Syftet var att studera säkerheten ombord och att se om något förändrats sedan den tragiska Estoniakatastrofen året innan.     Östhammar - Civilförsvarsföreningen var en av utbildarna av barnomsorgspersonal i första hjälpen vid fritids och dagis i kommunen.  

  Kristianstad - Civilförsvarsföreningarna i länet fick tävla mot varandra i den av länsförbundet organiserade frågesporten "Länskampen". Omkring 15 procent var civilförsvarsfrågor och Osby civilförsvarsförening stod som vinnare den här gången.        

Civilförsvarets koktross
i aktion
Foto: Bo A.Olson
    Jokkmokk - Vid Norrbottens läns civilförsvarsförbunds stämma beslöts att banta antalet ledamöter till sju för att få en mer aktiv styrelse. Det ansågs då inte heller behövas något speciellt arbetsutskott. Hemskyddsombuden i Jokkmokks civilförsvarsförening serverade en annorlunda lunch då pyttipanna med stekt ägg tillagades och portionerades ut direkt från koktross.  

Västra Östergötland - Ett nytt utflyktsmål invigdes på Omberg i och med en permanent vilsestig organiserad av civilförsvarsföreningen tillsammans med Naturskolan på Omberg. Stigen var 500 m lång och hade byggts upp helt på ideell väg.   Västervik - Civilförsvarsföreningen inledde under året ett samarbete med polisen när det gällde eftersök av försvunna personer. Ett 30-tal hemskyddare var engagerade i projektet och skulle nu utbildas av polisen. Civilförsvarsföreningens Leif Andersson initierade utbildning för hemskyddsombud i skallgång och eftersök av försvunna personer. Avsikten var att fler av Västerviks 200 hemskyddsombud skulle kunna bli till större hjälp för polisen. Andersson hade tidigare informerat flera tusen förskole- och lågstadiebarn runt om i kommunen i "Hitta Vilse".      

  Töreboda - "Våra hem" var temat vid en av Älgarås söndagsgudstjänster där civilförsvarsföreningen inbjudits att tala om hemskyddet i kommunen samt presentera dess hemskyddsombud.        

Pia Frank med lovikavantar
modell Gävleborg
 

Gävleborg - T-shirts, jackor och tröjor fanns ju att köpa med förbundets emblem men länsförbundet i Gävleborg presenterade så här i vintertid en annan och speciell variant: stickade loviksvantar med både förbundets bevingade granat och kronor.

 

   

Trollhättan - Fingerad olycka nära järnvägsstationen; ett urspårat godståg med svaveldioxid i lasten hotar samhället och hemskyddet aktiverades. Initiativet till övning kom från civilförsvarsföreningen och betyget på insatsen blev "med beröm godkänt" trots att det var föreningens första av den sorten.       Skövde - Ytterligare 15 rekryterade och utbildade hemskyddsombud innebar att föreningens målsättning, fyra ombud i varje hemskyddsområde, fyllts och därmed även riksförbundets.  

    Örnsköldsvik - Civilförsvarsföreningen hade insett värdet på förbundets komprimerade självskyddspaket "Hemskydd för Alla" vilket användes till att förbättra kunskapen hos kommunanställda. Föreningens ordförande, tillika instruktören Rune Lundberg gav hela personalen, förvaltning för förvaltning, en dos av paketet.   Rune Lundberg.
Örnsköldsvik
Foto: Berndt Sehlstedt

    Botkyrka - Civilförsvarsföreningen, med 100 av sina 500 medlemmar firade 10-årsjubileum. Förbundets fana presenterades till föreningen av länsförbundets Åke Hacksell och Militärhögskolans Sovjet-expert Leif Kihlstén talade om utvecklingen i östra Europa.   Tidaholm - Civilförsvarsföreningen arrangerade vid brandstationen en studiecirkel i mänskliga krisreaktioner. Alla kunde drabbas eller hade kanske drabbats av olika chockartade upplevelser och deltagarna fick gå igenom hur stödsamtal med drabbade bör utformas samt dela med sig av egna erfarenheter.  

 

Sidan kompletterad 2013.01.23