1986

 

Vart tog det civila försvaret vägen?

Folk och Försvarskonferensen i Storlien vintern 1986 ägnade största tiden åt civila ämnen och den kommunala beredskapen. Ändå dominerades nyhetsförmedlingen utåt i TV och radio nästan helt av militära ämnen.
Kritiken mot civilförsvaret var hård, speciellt i Dagens Nyheter som beskyllde civilförsvaret för att
"ha ett sovande budskap"

"Så här får det inte gå till" röt Civila Försvarstidningen som krävde att det
civila försvaret måste marknadsföra sig bättre och
"måste höja sin status - avsevärt"

 

 

Eldkvarn 1878
Foto av samtida oljeemålning: Stockholmskällan

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

När Saltsjöqvarn brann

Vilken stockholmare har inte hört uttrycket "när Eldkvarn brann". Den legendariska branden på Kungsholmen i oktober 1878 vilken så småningom gav plats för Stockholms stadshus.

Fredagen 3 januari 1986 bröt en annan stor, svårsläckt kvarnbrand ut, denna gång vid Saltsjöqvarn i Nacka. Branden uppstod i en tio våningars magasinsbyggnad med 650 kvm golvyta, med träbjälklag och ytterväggar av tegel. Byggnaden innehöll vid brandtillfället 1500 ton mjöl i träsilos samt ett papperslager.

Vid brandkårens ankomst var byggnaden rökfylld från plan fem till tio och två mindre explosioner inträffade inledningsvis. Den fortsatta explosionsrisken var stor och släckningsarbetet inriktades på att begränsa spridning till angränsande byggnader.

Allmänheten i kringliggande områden varnades av polispatruller och genom lokalradion att hålla sig inomhus med stängda dörrar och fönster.

Som mest fanns 50 brandmän på plats och under natten bekämpades branden av 20 man. Räddningstjänstskedet pågick sedan under fem dygn och släckningsarbetet ännu efter två veckor Källa: Stockholms brandförsvar

 

 

 


Branden vid Saltsjöqvarn
Foto: Stockholms brandförsvar

 

 

 

 

   

Challengerkatastrofen

28 januari bröts rymdfärjan Challenger sönder 73 sekunder efter uppskjutningen från Cape Kennedy. Alla sju i besättningen, varav en kvinnlig skollärare, omkom.

Besättningens cockpit återfanns på Atlantens botten utanför Florida varvid kunde konstateras att flera i besättningen överlevt själva explosionen men då farkosten inte hade något evakueringssystem klarade de inte den våldsamma kontakten med havet.

Katastrofen orsakades av ett tekniskt fel i en boosterraket och innebar ett 32 månaders uppehåll i USA´s rymdprogram.

  Rymdfärjan Challenger bryts sönder över Atlanten
Källa och foto: NASA

 

 

Statsminister Olof Palme mördad

Strax före midnatt 28 februari sköts statsminister Olof Palme av en okänd man på Sveavägen i Stockholm. Palme dödförklarades 1 mars kl 00.06.

Kaos utbröt vid svenska polisens ledningscentral och rikslarm gick ut först två och en halv timme efter mordet.

Arkivbild

   

 

Foto: Semipalatinsk Movement-Nevada

 

Atombombsprov i Nevadaöknen

22 mars inledde USA atombombsprov i Nevadaöknen. Detta trots omfattande protester både inom landet och utomlands.

Mellan 1986 0ch 1994 registrerade USAs regering 536 protestdemonstrationer vid provområdet. Uppskattningsvis deltog totalt 37500 aktivister av vilka 15740 arresterades, i huvudsak för att ha tagit sig in på förbjudet område.

   

     

Boforskanoner i Kashmirkriget

24 mars undertecknade svenska vapenproducenten Bofors ett kontrakt värt 8,4 miljarder kronor med indiska regeringen. Kontraktet var det största enskilda någonsin inom svenskt näringsliv och gällde försäljning av 400 st artilleripjäser av typen 155mm Howitzer.

Försäljningen ansågs redan från början mycket kontroversiell då en väpnad konflikt pågick mellan Indien och Pakistan. Den utvecklades så småningom till den så kallade "Boforsaffären" som involverade fall av korruption.

Artilleripjäserna ansågs ha haft viss avgörande betydelse i Kargilkriget sommaren 1999 mellan Indien och Pakistan i Kashmir samt längs övriga delen av den ömtåliga gränsen mellan de båda länderna.

 
Bofors 155mm Howitzer i Kashmir Foto: Indiandefence

 


F111Aardwark
Foto: US Defence Dept.
 

Amerikansk attack mot Libyen

Ronald Reagan hade sedan början av sin tid som USAs president ansett att Libyens ledare Muammar Khadaffi legat bakom många terrorhandlingar som drabbat väst.

15 april fällde så amerikanska hangarfartygsbaserade stridsflygplan av typen F111 Aardvark bomber över Libyens huvudstad Tripoli. Anfallet beordrades av Reagan som beskrev det som "ett led i kampen mot den internationella terrorismen".

     

 

Civilförsvarsförbundet i samhällsdebatten

Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Karl-Gunnar Bäck blev känd för att sticka ut hakan och inte bara arbeta med uppgifter som hade att göra med skyddsrum och masker utan ta större del i samhällsdebatten. Således skrev han i ledarspalten, Civila Försvarstidningen nr 3, mars 1986:

"Karlskoga/Degerfors civilförsvarsförening har tagit ett friskt initiativ och i samhället tagit upp frågan Svenskt försvar - svenska vapen till debatt. Det är värt att följa efter: våra frivilliga föreningar kan inte bara syssla med studiebesök och information - de måste också ta tag i samhällsfrågorna och göra opinionen hörd".

 


 


Tjernobylreaktorn efter explosionen
Arkivbild

 

Tjernobylkatastrofen

Strax före klockan halv två lokal tid natten till 26 april 1986 drabbade en allvarlig reaktorolycka kärnkraftverket i Tjernobyl, Ukraina (dåvarande Sovjetunionen). En reaktor exploderade och ett moln med radioaktiva partiklar kastades upp i atmosfären och spreds med vindarna över delar av Europa.

Stora områden kring kärnkraftverket evakuerades och de närmast katastrofen kommer att vara obeboeliga under hundratals år.

Nära tre fjärdedelar av det radioaktiva nedfallet tros ha hamnat i Vitryssland men även Sverige drabbades efter ett par dagar då radioaktiva partiklar förts in över Norden med vindarna. Gävleområdet drabbades värst då det regnade där vilket innebar att en större mängd av partiklarna nådde marken togs upp bland annat av svamp. 2 maj uppmanade Strålskyddsinstitutet (SSI) bönderna att vänta med att släppa ut korna på bete. men de kunde sedan släppas ut igen sista veckan av juni.

Längre norrut togs partiklarna upp i renlav vilket innebar att radioaktiva ämnen fördes över till renar. I juni beslutade Livsmedelsverket att stoppa all renslakt i Jämtland, Västerbotten och Västernorrland då tester visat att halterna radioaktivt cesium ökat trettiofalt efter olyckan.

Enligt Strålskyddsinstitutet kunde man dock inte vänta sig några mätbara hälsoeffekter i Sverige efter Tjernobylolyckan men olyckan gav ny fart till kärnenergidebatten i landet. Det betydde även att vårt skydd mot radioaktivt nedfall i fredstid kom att prioriteras i förhållande till tidigare beredskap mot i huvudsak atomvapen..

  Spridningsförloppet dagarna efter katastrofen och hur det radioaktiva nedfallet drabbade Sverige
Ill: Bosse Olson, Lidingö civilförsvarsförening
Källor: Strålskyddsinstitutet samt Stefan Källman, SCF

Oro i Sverige för nedfallets konsekvenser

Oron för radioaktivt nedfall i Sverige var efter Tjernobylkatastrofen omfattande vilket bland annat föranledde Civilförsvarsförbundet att 1990 ge ut en faktaskrift om radioaktivitet.

I skriften beskrevs bland annat med text och illustrationer olika strålning vi utsätts för i vår vardagliga tillvaro; genomträngningsförmågan hos olika former av strålning samt kretsloppet för olika radioaktiva ämnen i naturen.


Ill: Bo A.Olson

 

   

     

 

 

Civilförsvarsstyrelsen blir Räddningsverket

 

1 juli 1986 gick Civilförsvarsstyrelsen och Statens Brandnämnd i graven och istället bildades Statens Räddningsverk, populärt kallat Räddningsverket.
Lennart Myhlback utsågs till verkets första generaldirektör och till enhetschefer Nils-Olof Sandberg, Rune Dahlén, Roland Lundqvist och Roland Nilsson.

 

Nya Hemskyddet...
...höll på att byggas ut i en väldig fart runt om i landet. Bland alla som var inblandade i detta måste särskilt nämnas de 18 lärare vid civilförsvarsskolan i Sandö som utbildat sig till hemskyddslärare och nu hade mer än halva Sverige som sitt arbetsområde.Kompendiet till kursen 1986

 

Att marknadsföra civilförsvaret

Hösten 1986 arrangerade Stockholms läns kvinnokommitté, tillsammans med Sveriges Civilförsvarsförbund, en första kurs i marknadsföring. Syftet var att "precisera vårt budskap och vårt ansvar i den roll vi har i försvarsarbetet". Kursen ville också
"lära ut några av de metoder som måste tillämpas för att ge vår organisation en klarare identitet"
.

"Hela den hemskyddsorganisation som nu byggs upp får sin styrka bestämd av antalet människor som sluter upp bakom den" skrev generalsekreterare Karl-Gunnar Bäck och Ulla Andér.

"Hemskyddsuppgiften får inte bli en papperstiger" hade tidigare Räddningsverkets chef Lennart Myhlback konstaterat på Civila Försvarstidningens sommarsymposium 1986

Kompendiet som dokumenterade kursen innehöll även en mängd tips för civilförsvarsföreningarnas lokala aktiviteter. Kurserna i marknadsföring blev mycket populära och fortsatte i flera år i olika tappning.


 

Hemskydd 87

6-9 november 1986 pågick mässan "Hemskydd 87" i Norrköpings mässhallar.
800 civilförsvarare från hela landet räknades in vid invigningen och i anslutning till utställningarna hölls seminarier i "bikupor".
Arrangörer var Civilförsvarsförbundet tillsammans med Norrköpings kommun, Östergötlands civilförsvarsförbund och Norrköpings civilförsvarsförening.

Kostnaden, 32890 kr, stod riksförbundet för.Att omhänderta svårt skadad

Häfte med minnesregler som gavs ut av Räddningsverkets utbildningsavdelning främst för användande vid räddningsskolornas utbildning av civilförsvarspliktiga.

Illustrerat med instruktiva bilder om bland annat första hjälpen, hjärt- och lungräddning, skyddsförband, skadechock och lyft samt transport av svårt skadad blev häftet även mycket användbart i självskyddsutbildningen.

 

 

 

Civila försvarsskolans debattserie

1986 gavs fjärde delen av Civila försvarsskolans debattserie ut. Förändringens vind, skriven av Karl-Gunnar Bäck, presenterade Civilförsvarsförbundet som "en frivillig-rörelse som kommer att märkas".

Boken ställde frågan; "Människan den bästa resursen" - slagord elle verklighet?

Som röd tråd i boken gick Civilförsvarsförbundets historia som folkrörelse och dess framtidsvisioner. I förordet hävdas att "under trycket av storskalighet, automatisering och välfärd vittrar frihets- och ansvarsbegreppet" och att "i stället har vi fått ett nytt begrepp; sårbarheten - samhället där människorna är mer bortkopplade från uppgifter och ansvar och därför mer utsatta".

Bokens slutsats var att: "Den Förändringens vind - fredsnytta och frivilligt hemskydd - som nu gjort sitt intåg i civilförsvaret kommer att i grunden förändra sektorns arbetssätt och uppgifter. Den kommer att göra civilt försvar till ett högstatusområde".

 
Karl-Gunnar Bäck med Civila försvarsskolans slogan: "Kunskap motverkar rädsla"
Foto: SCF

Sidan kompletterad 2013.03.17