1977

 

336 miljoner per år till civilförsvaret

Försvarsutredningen föreslog att civilförsvaret skulle få 336 miljoner per år 1977-82. Chefen för civilförsvaret, generaldirektör Gunnar Gustafssons kommentar var:
"Det är inte ett helt bra betänkande ur vår synpunkt, men definitivt ett hyggligt sådant."

Bild: Civilförsvarsstyrelsen

       

 

   
Olof F.Carlsson
 

Alarmeringen måste stärkas!

För balans i civilförsvarssystemet krävdes starkare alarmering. Detta enligt civilförsvarets programplan 1977-82.

Civilförsvarsstyrelsens militärassistent överstelöjtnant Olof F. Carlsson ansåg att en förutsättning för om skydden, till exempel skyddsrum och andningsmasker, skulle kunna utnyttjas och samhällsfunktionerna hållas igång var att befolkningen fick förvarning och alarmering i tid.

Foto och teckning: Civilförsvarsstyrelsen

 
Larmsignalerna

 

   

Nya skyddsrumsplaneringen

Civilförsvarsstyrelsens budgetår 1977-78 var ett förberedelseår för den nya skyddsrumsplaneringen och det nya system som skulle dra igång 1 juli 1979. Projekchef var John Tjörneryd och hans kommentar om arbetsläget i början av 1977 var: "Det rullar på som på räls"

Bild: Civilförsvarsstyrelsen

     
 

Första persondatorn

Världens första kompletta PC, Commodore PET (Personal Electronic Transactor), presenterades i januari vid en elektronikmässa i Chicago. Enheten bestod av tangentbord, skärm och plats för lagringsmedia

   

 

Arkivbild Fotograf okänd
   

Flygkraschen i Kälvesta

15 januari störtade ett av Linjeflygs Vickers 838 Viscount i bostadsområdet Kälvesta en halvmil från Bromma flygplats. Planet var på väg från Malmö då det plötsligt störtade rakt ned på en parkeringsplats mitt i ett bostadsområde.

Samtliga nitton passagerare och de tre i besättningen omkom. Bland passagerarna fanns den välkände svenske bordtennisspelaren Hans Alsér. Som genom ett under skadades ingen på marken allvarligt. Haverikommissionen konstaterade att orsaken var isbildning.

Efter haverikommissionens arbete fraktades resterna av flygplansvraket till Civilförsvarsskolan i Rosersberg där det användes vid räddningsövningar.

 

  

Polisen i Strängnäsbygden

I februari hade Strängnäsbygdens civilförsvarsförening en välbesökt sammankomst då polismästare Lars Myrberg talade om polisens verksamhet i fred och krig.

Avslutningsvis visades filmen "Milafärden", inspelad i samband med utbildning av en av Skånes undsättningskårer.

 

     
Fr.v: Ingrid Kinnander, Harriet Müllern,
Lars Myhrberg, Per-Olof Kinnander och
Maja Öhman
Foto: Strängnäsbygdens civilförsvarsförening

 

 

Flygkollisionen på Kanarieöarna

27 mars kolliderar två Boeing 747 Jumbojet tillhörande KLM respektive Pan Am på Teneriffas flygpats, Kanarieöarna. 583 människor omkom vilket gjorde det till flyghistoriens dödligaste olycka.

Arkivbild. Fotograf okänd

     

 

     

Föret trögt för "Kvinnan i försvaret"

Ett ämne med evig aktualitet var "Kvinnan i försvaret". Så också denna vår när Centralförbundet Folk och Försvar i samarbete med kvinnornas civilförsvarskommittéer synade försvarsutredningen och propositionen. Att döma av opinionsyttringar på vårens konferenser föreföll det som om attitydundersökningen genomförd av Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar träffat rätt: "Här var det dags för en framflyttning av positionerna".

Man räknade med att omkring 140000 kvinnor var engagerade på olika sätt i totalförsvaret, de flesta genom frivilligorganisationer som lottor, bilkårister, blå stjärnor och rödakorssamariter, medan endast en mindre del inom civilförsvaret. Av civilförsvarets personalstyrka på 200000 var endast ungefär 30000 kvinnor.

Källor: Birgitta Lindén, Civilförsvarsförbundet och Börje Lindkvist, CfFoF

    Kvinnlig civilförsvarslärare vid skolan i Rosersberg
Foto: Bo A.Olson

 

   

Första Star Wars hade premiär

25 maj hade Star Wars premiär. Filmen inbringade de hittills största bruttointäkterna och kom senare att döpas om till Star Wars IV: A New Hope.

 

Poster: 20th Century Fox

   

 

1 juli avskaffades mellanölet efter riksdagsbeslut året innan. samtidigt sänktes den svenska pensionsåldern från 67 till 65 år enligt beslut i riksdagen tre år tidigare, men även rörlig pensionsålder införs.

 

3 juli vann Björn Borg som förste svensk
Wimbledons herrsingel.

Foto: AP

 

      19 september förlorade Socialdemokraterna ett riksdagsval för första gången på 40 år. Centerledaren Thorbjörn Fälldin blev statsminister i den borgerliga trepartiregeringen.   Fr.v. Ullsten (fp), Fälldin (c), Bohman (M)
Foto: Dagen

 

 


"Missionären" Evald Sköllerstedt 1946

 

Lyckade "missionsresor" i Västernorrland

Försvarsdirektören i Västernorrlands län, Evald Sköllerstedt, var en man som "stått med ena benet i det statliga civilförsvaret och med det andra i dess frivilligrörelse". Han berättade i samband med civilförsvarets 40-årsjubileum om hur han som sekreterare i länsförbundet och även ledamot i Civilförsvarsförbundet centralt var med om att "lägga om rodret" för frivilligrörelsen i takt med den förändrade hotbilden.

Det beslöts att satsa så hårt man kunde på frivillighetens väsentliga uppgift; den som syftade till att "vidmakthålla och förbättra civilförsvarets förankring i det allmänna medvetandet som en oundgänglig del av det totala försvaret".

     

   

För att rekrytera frivilliga gjordes "missionsresor" i länet. "Vi som reste var så pass gamla att vi gått i skolan då man ännu pluggade kristendom och lärde oss bland annat att när det var fara å färde var det tio rättfärdiga män som räddade Israel". Man fick igång en hälsosam debatt i frågor som lockade en mängd nya frivilliga till Civilförsvarsförbundet. Trots många tappra försök att aktivera lokalföreningarna så följde dessa dessvärre inte upp med aktiviteter, förutom ett "strålande undantag" i Sundsvalls civilförsvarspolisers kamratförening som var en sektion av Sundsvalls civilförsvarsförening.

Källa och foto: Evald Sköllerstedt
För ett utförligare referat om "missionsresorna" i Västernorrland
kontakta civilforsvar@gmail.com

   
 

 

   

Civilförsvarschefens apoteksmuseum

Åke Martin, apotekare i småländska Broby, låg till sängs med en förkylning när han "hemsöktes" av länets civilförsvarsdirektör som ville ha honom till civilförsvarschef. Martin sa ja direkt "för att snarast åter kunna uppsöka sängen". Ett beslut som ingen ångrat, allra minst han själv.

Som apotekare hade Åke Martin samlat på sig en ansenlig mängd medicinsk utrustning som blivit ett museum i hans källare. Om detta och framför allt hans långa bana inom civilförsvaret berättade han i samband med 40-årsjubileet.

För ett utförligare referat om Åke Martin
kontakta civilforsvar@gmail.com

     
Åke Martin i sitt apoteksmuseum
Källa och foto: Birgitta Lindén

 

Tuveraset - en av våra största naturkatastrofer

30 november inträffade ett stort jordskred i göteborgsförorten Tuve på Hisingen. Elektriska klockor som hittades i rasmassorna hade stannat på 16.05

Intensiva novemberregn fick regnmättad så kallad "hisingslera" under ett villaområde större än 30 fotbollsplaner, att komma i rörelse och glida längs den sluttande berggrunden ned mot Kvillebäcksdalen.

Det var ganska mörkt när raset inträffade men de som tittade ut såg husen gunga. En del hann inte ut utan följde med hus som gled ett hundratal meter. Först morgonen efter kunde man bedöma katastrofens omfattning.

9 människor omkom, vilket innebär en av de största naturkatastroferna i Sverige under modern tid. Dessutom skadades 62 personer och 436 blev hemlösa.
67 hus rasade samman och el- och telenät samt all kommunal service bröts.

Tuveraset blev en tankeställare som fick Räddningsverket att börja kartlägga riskerna för framtida händelser av liknande slag.

 

Foto: Räddningsverket

 

Civilförsvaret i Stockholms Kulturhus
Civilförsvarsförbundet 40 år 1977

(Läs mer här)

 

Sidan publicerad 2014.01.28