1947

Första svenska reaplanet J21R
Foto: Flygvapenmuseet
 

1947 tilldeledes svenskarna personnummer, främst för att underlätta den statliga byråkratin. 26 januari samma år omkom Sveriges arvprins Gustaf Adolf, nuvarande kungens pappa, i en flygolycka utanför Köpenhamn.

15 mars återinfördes ransonering på kaffe, te och kakao. Detta för att stoppa utflödet av svensk valuta. Efter att de senaste åren ha smugglats in importerades de första nylonstrumporna från USA till Sverige på laglig väg i början av 1947.

Under våren 1947 provflögs det första svenska reaplanet, J21R och i juni premiärvisades SAABs första personbil SAAB92. Volvo lanserade samma år sin klassiska "folkbil" PV 444.

 
"Alla damers dröm"-nylonstrumpan kom till Sverige Arkivbild


Riksluftskyddsförbundet 10 år


Klicka HÄR för större bild

 

 

Första Storlienkonferensen

Under tiden 26-31 januari hade Centralkommittén Folk och Försvar samt Riksförbundet för Sveriges Försvar kallat samman till försvarskonferens i Storlien. Säkert var det klokt att välja en så sportbetonad samlingsplats inramad av Jämtlands härliga fjällvärld där den höga luften stämmer människan till glädje, tolerans och receptivitet, allt egenskaper som äro ovärderliga vid en allvarlig konferens. Onsdagen eftermiddag ägnades helt åt civilförsvaret.
(Tidskrift för Sveriges civilförsvar 2, 1947)

 

Tidningsnotiser 1947

 

 

Kristianstads län

Arbetsutskottet inom Kristianstads läns luftskyddsförbund sammanträdde tisdagen den 11 februari på Residenset i Kristianstad under ordförandeskap av landshövding Rodhe.
Under år 1946 ha 37 luftskyddsföreningar hållit sin verksamhet i gång, men på åtskilliga håll har man givetvis det intrycket att verksamheten går betydligt trögare nu än under krigsåren. Utbildningsverksamheten har väsentligt kunnat inskränkas, men det har alltjämt gällt att vidmakthålla befälskadrerna inom hemskydd och block samt att genomföra den av statsmakterna anbefallda utbildningen. På 21 platser har repetitionskurser anordnats med sammanlagt 750 deltagare.
Vad planerna för det nya året beträffar så skall i avvaktan på väntad ny lagstiftning verksamheten pågå som hittills. Målet är att inom varje civilförsvarsområde skall finnas en luftskyddsförening.
(Kristianstadsbladet)

Gävleborgs län

Vårens hemvärnsövningar som hållas 19-20 april innebära som vanligt en generalmönstring för hemvärn, lottor och Röda kors. Nu har man emellertid inbjudit ännu en försvarsgren som också förklarat sig villig att medverka, nämligen civilförsvaret.
På dess lott faller upprättandet av en förbandsplats och en brandkårsavdelning.
(Gefle Dagblad)

 

 

"Nässjö civilförsvar slår generalerna Fukt och Rost"

Det råder visserligen "fred" i världen, men endast ett par år efter det senaste blodbadet talas det på sina håll med ganska hemsk resignation om det "oundvikliga" i en ny masslakt på män, kvinnor och barn. För gamla Sverige gäller alltjämt tesen "vill du fred, var beredd på krig".
Följaktligen ser vederbörande försvarsinstanser till att landet håller krutet torrt och vapnen blanka. Som ett led i denna beredskap inspekterade civilförsvarsdirektör Bertil Sandahl den 4 mars civilförsvarets stora förråd i Bäckafall utanför Nässjö och därefter de fyra mindre förråden i Nässjö stad.
Civilförsvarsdirektör Sandahl uttryckte sin stora tillfredsställelse med sakernas ordning inom Nässjöområdet och fann dem i mångt och mycket förebildliga. Allt är som sig bör och civilförsvaret i Nässjö har framgångsrikt hållit stånd mot de fruktade generalerna Fukt och Rost. (Smålands Allehanda)

 


Samarbete civilförsvaret - FBU

Samarbete i upplysningssyfte mellan civilförsvaret och den frivilliga befälsutbildningen har etablerats inom Kalix försvarsområde. I Övertorneå och Karungi har offentliga möten anordnats med ortens civilförsvarschef och befälsutbildningsförening som gemensamma arrangörer. Programmet omfattade filmen "Om ofred kommer", föredrag av chefsinstruktören kapten Dimander samt visning av en militär film.
(Tidskriften Befäl)

 

Centralförbundet för befälsutbildning, FBU, bytte i januari 2006 namn till Svenska Försvarsutbildningsförbundet, vardagligt kallat Försvarsutbildarna (Red. anm)

 

Färre bränder tack vare självskyddet

 

Sidan kompletterad 2012.12.27