1939

Bild: TopnewsIndia

Hitlers trupper invaderade Polen 1 september 1939 vilket innebar att Andra världskriget var ett faktum. Samma dag talade statsminister Per Albin Hansson i Sveriges radio:

"Medborgare! Det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut. Vi ha att konstatera detta ohyggliga faktum och det tjänar bra litet till att försöka giva uttryck åt den sorg och fasa vi känna vid tanken på vad detta kan föra med sig av vånda och ve för en redan förut sargad och pinad mänsklighet.
För oss svenskar gäller det nu att med lugn och beslutsamhet endräkteligen samlas kring den stora uppgiften att hålla vårt land utanför kriget, att vårda och värna våra omistliga nationella värden och att på bästa sätt bemästra den onda tidens påfrestningar".

Klicka här för radiotal av Neville Chamberlain, Storbritanniens premiärminister och hans krigsförklaring 3 september 1939

 

Statsminister Per Albin Hansson
Foto: Sveriges radio

 

Luftskyddet

Sverige var dåligt rustat och inledningsvis måste vi ta till ganska okonventionella metoder för att försöka avvärja ett anfall mot vårt land.

Kanonattrapper ställdes till exempel ut längs vissa kustavsnitt för att avskräcka anfall tills det att vi kunde rusta oss bättre. I stället för luftbevakningstorn fick man använda det som naturen erbjöd.

Även på städernas hustak inrättades spontana observationsposter.

 

 

Luftvärnet


Foton: Bo A.Olsons arkiv

 

Hemskyddet

Det svenska luftskyddet bestod av en allmän del organiserad av staten och en enskild del som Riksluftskyddsförbundet hanterade.

Till den senare delen rekryterades frivilliga som till exempel husbrandvakter och hemskyddssamariter.

 

Ernst Hugo Järegård som Svenska Ords
"40-talets Civilförsvarare" ur dramatenpjäsen Åh vilken härlig fred.

Filmen producerad på 80-talet av Civilförsvarsförbundets
"hemskyddsgeneral" Daniel Bildt.

Syftet var användande tillsammans med en modernare komplettering
vid rekrytering av hemskyddsombud

Arvodet till Svenska Ord var ett symboliskt bidrag till Rädda Barnen

 

 

 

 

..

Samma dag som kriget startade, 1 september 1939, gav Riksluftskyddsförbundet ut boken Hemskyddet med undertiteln Det enskilda luftskyddet.

Förutom en beskrivning av "Det totala kriget" och hur "Folkets andliga motståndskraft måste fostras" innehöll boken instruktioner för hur enskilda eller olika former av grannsamverkan skulle skydda sig och hjälpa varandra om kriget kom till hemorten.
Boken tog även upp en del av de hot vi kunde vänta oss, mycket med erfarenhet från inbördeskriget i Spanien.


Foton: Bo A.Olson

 

Finska Vinterkriget

30 november anföll Sovjetuionen Finland, vilket inledde det så kallade Vinterkriget. Sverige som var neutralt gav ändå hjälp med krigsmateriel och frivilliga men deltog formellt inte i kriget.

I februari 1940 fanns drygt 8000 frivilliga svenskar i Finland. I insatsen ingick bland annat den för ändamålet speciellt etablerade flygflottiljen F19 med 12 jaktplan och 4 bombplan.

Svensk J 8 (Gloster Gladiator) med finsk swastika, utlånad till F19 från F8, Barkarby.
Foto: Flygvapenmuseet Malmslätt

 

 


Sidan kompletterad 2014.01.16