1938

Oro för fruktade gasattacker

Med kännedom om Första världskrigets stridsgaser och att de numera kunde spridas allt längre avstånd med flygplan blev gasskydd en viktig del av det svenska befolkningsskyddet.

 

Gasmask för "passiv civilbefolkning"

1938 saluförde Militärekiperingsbolaget (M.E.A.) i Stockholm en av krigsmaterielinspektionen godkänd gasmask för passiv civilbefolkning ("folkgasmask") benämnd "Fatra C" av tjeckoslovakisk tillverkning

 

Gasmask för "aktiv luftskyddspersonal"

1938 beställde svenska staten 276 000 gasmasker för aktiv luftskyddspersonal från Birger Carlson & Co AB.

 

...

1938 börjades det även ställas krav på luftskyddsundervisning i skolorna och samma år förevisades det första luftskyddade privathuset i Stockholm

 

1938 anordnades luftskyddsutställningar och luftskyddsdagar på många håll i landet. Bland annat i Eksjö 3 juli

 

1938 kostade husbrandvaktens utrustning 22 kronor

 

Mellan 5-15 september 1938 anordnade Sveriges Riksförbund för civilt luftskydd (Riksluftskyddsförbundet) en Luftskyddsutställning i firman Herman Meeths eldhärjade lokaler i hörnet av Drottninggatan och Kungsgatan i Stockholm.

"Man inkommer i utställningens foyer genom en s.k. ljussluss anordnad just för att visa, hur en dylik fungerar vid mörkläggning" stod det i programmet som för övrigt kostade 25 öre.

"Sedan man inkommit i foyern fångas blicken först av en exposé över det moderna luftkriget. I foyern är vidare utställd en samling av olika bomber".

Utställningen beskrev sedan i ord och bild bland annat mörkläggning, utrymning och "ordningshållning", brandtjänst, gasskyddstjänst, räddningstjänst, sjukvård, skyddsrum, flyglarm och inte minst hemskydd.

Utställningen avslutades med en uppmaning till besökaren att "gå in i hemdistriktets luftskyddsförening - en maning, som varje ansvarskännande medborgare bör hörsamma. Det är liktydigt med att ägna stöd åt luftskyddet!"  

En annons i programmet uppmanade:"Besök Luftskyddssoirén å Restaurant Fenix Kronprinsen" där artister från Kungliga Teatern medverkade och Håkan von Eichwalds orkester stod för dansmusiken. Soirén anordnades av
Vasastadens luftskyddsförening och entrén var 2 kronor.

 

Under året introducerades mörkläggningsbelysning, både utomhus och i hemmen som komplement till de svarta rullgardinerna.

Fortfarande var det främst stockholmarna som berördes av alla beredskapsåtgärder.

Läs mer om mörkläggningen HÄR


I Stockholm pågick luftskyddsövningar 6-9 september 1938, bland annat lokala övningar för hemskyddet.

7 september mellan klockan 17-19 anordnade Stockholmsområdets luftskyddsförbund luftskyddsuppvisningar på Ladugårdsgärde och från kl 02 den 8 september till 12 den 9 september rådde luftskyddstillstånd i staden med genomförd mörkläggning och flyglarm. Fingerade flyganfall genomfördes och skademarkerade "offer" fanns utlagda. Ordern för dagen var att "det allmänna luftskyddets organ skola träda i verksamhet".

 

 

Vindsröjningen i Stockholm

24 oktober 1938 anordnades en omfattande vindsröjning i Stockholm.

Allt brännbart på vindarna som skulle kunna antändas vid bombanfall och sedan sprida lågorna släpades ut och forslades bort.

Speciella soptippar för ändamålet arrangerades i utliggande områden.

 

 

Omfattande rekrytering till luftskyddet

Riksluftskyddsförbundet bedrev en intensiv rekryteringskampanj i slutet av 1930-talet. Affischer som de till vänster kunde ses på många ställen runt om i landet.

Budskapet speglar förkrigstidens utbredda uppfattning att luftskyddet kunde erbjuda ett effektivt skydd av hemorten mot bombangrepp.

 

 

 

 

Luftskyddsföreningar 1938

Norrköpings luftskyddsförening anordnade kurser för hemskyddsinstruktörer, personal inom industriluftskyddet och för kommunala befattningshavare. Under året organiserades hemskyddet i staden och avtal skrevs med 500 hemskyddsledare och 200 kvartersledare. 18 augusti måste dock en kurs inom Hemskyddet ställas in på grund av för få deltagare.
Kommentar från lokalt ansvariga: "Erfarenheter torde härmed ha visat att uppehåll beträffande kurser bör göras åtminstone under juni och juli månader. För hemskyddskurser torde även augusti månad på grund av mångas landsvistelse anses olämplig."

En av nybildade Lidingö luftskyddsförenings första åtgärder var att organisera ett propagandamöte för luftskyddet. Det hölls i Läroverkets aula 6 maj 1938 inför ca 600 lidingöbor.
"Efter musik av folkskolans orkester och hälsningsanförande av herr ordföranden talade kapten Natt och Dag över ämnet Spanska folket i krig, varefter följde demonstration av brand och gasskyddsmateriel" konstaterades i föreningens årsberättelse liksom att:
"Intresset för föreningen visade sig redan från början vara stort och vid årsskiftet hade den 1149 betalande medlemmar vilket var drygt 10 procent av invånarantalet i staden."

 

Veckopressens annonsörer fortsatte under 1938 att dra hjälp av beredskapsviljan. Här är det till exempel
"Klart till drabbning med Reymersholms Batteriet"