Säkert samhälle:

Ett ideellt oberoende nätverk fristående från myndigheter och organisationer. Samlingssajten, introducerad i januari 2014
och kompletterad fortlöpande, har syftet att på ett objektivt sätt främja den enskildes säkerhet.

Nätverket administreras helt av egna medel.

Sajten:

Innehållet bestäms efter redaktionens egen faktainsamling samt inte minst genom läsarnas tips och frågor.
Angivna artikelförfattare ansvarar för det egna innehållet men redaktionen kan refusera inlägg
som anses ovidkommande eller stötande.

Alla bidrag i form av artiklar, notiser och illustrationer som rör samhällets säkerhet värdesätts.

 

Produktionshjälp:

I nätverket finns specialister inom olika kompetensområden samt aktiva inom frivilligrörelsen.
Samtliga arbetar "pro bono".
Ideella organisationer och grupper kan erbjudas kostnadsfri assistans och
produktionshjälp för trycksaker, utställningsskärmar, webbsidor och avancerade presentationer.
Vi har även materiel till utlåning.
Syftet är att bidra med "hjälp till självhjälp" så kontakta oss gärna.
civilforsvar@gmail.com

Åter till hemsidan

Kontakt: civilforsvar@gmail.com