Säker på gamla dar

I Sverige blir vi allt äldre och hälsan står i sig uppåt i åldrarna. Det kommer dock en dag för oss alla då "åldern tar ut sin rätt" och vi måste dra ner på tempot. Det gäller då att vi och våra närmaste kan anpassa oss.

Text och bild: Bo A.Olson
Källor MSB, Skyddsnätet, Röda korset m.fl.

 


Löst grus och trottoarkanter kan vara förrädiska

 

 

Så hände det till slut. Efter att ha varnat hustrun för att inte halka på vinterns ännu inte uppsopade grus gav jag mig själv ut på en långpromenad i den vackra vårsolen. Promenaden gick genom barndomens trakter vid Värtan i Stockholm och både hjärna och blick fylldes av nostalgiska minnen.

Plötsligt gled gångbanans grus under fötterna och Olson störtdök. Stukad hand, skrapade knän och en jättebula där skallen studsade mot asfalten. Illa, men det kunde ha gått mycket värre.

Enligt statistik framtagen av MSB (myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) är äldre personer, 65+, överrepresenterade i skadestatistiken och den enskilt största händelsen är just fallolyckan. I åldersgruppen 80 år och äldre orsakas nio av tio skador av ett fall.

     

Varför trillar vi äldre lättare?

Åldern är naturligtvis inte enda orsaken till att folk ramlar; omgivningen och personliga egenskaper spelar in. Ofta är det fler orsaker som tillsammans bidrar till att man ramlar och skadar sig. Man kan till exempel vara trött, eller yr om man inte fått tillräcklig näring eller vätska. Eller man kan, som jag, gå omkring med
tankarna "på annat håll".

Många av oss som passerat pensionsåldern har övergått till en ny livsstil som vi inte är vana vid, kanske mer aktiv än arbetslivets stillasittande.

Att fysisk aktivitet är viktigt även på gamla dar är det väl ingen som ifrågasätter men vi måste komma ihåg att våra kroppsliga resurser sannolikt inte är desamma som för en del år sedan. Vår syn kan ha förändrats vilket till exempel kan göra det svårare att bedöma avstånd, och reaktionsförmågan vill ha mer tid på sig. Även om våra hjärnor reagerar så kanske inte resten av kroppen vill hänga med och så händer olyckan.

 

       
       

Träning viktigt

För att kunna njuta av ålderdomen är det viktigt att man håller sig i god form, både psykiskt och fysiskt. Man behöver inte nödvändigtvis lägga ner en massa pengar i något av de "gym" som poppar upp som svampar i kvarteren. Det går alldeles utmärkt att komma i form med sund livsföring som rätt diet, regelbundna promenader och lite enklare gymnastiska övningar därhemma. Att till exempel gräva i trädgården anses som bra fysisk träning då en mängd muskler används.

Själv brukar jag avsluta promenaderna med att gå uppför alla åtta trapporna i huset därhemma. Det stärker benmusklerna och förbättrar "flåset". Gemensamt för all träning är dock att man tar det med måtta i början tills man ser hur kroppen reagerar. Därefter kan man öka takten undan för undan. Ibland kan det kännas motigt i början så ha tålamod då efter en tid den dagliga motionen blir något man inte gärna vill missa. Givetvis bör man låta en läkare ge sitt utlåtande om man inte har motionerat på ett tag.

Vanligast bland äldre är att man snubblar eller halkar men också att man kan drabbas av yrsel eller helt enkelt tappar balansen. Är man stel i lederna och har dålig balans är detta en riskfaktor men lokala vårdcentralen bör kunna ordna en remiss till sjukgymnast som ger råd om lämplig individuell träning.

 

Äldreolyckor stor belastning på samhället

Förutom att skador från fallolyckor vållar lidande för de drabbade och extra bekymmer för närstående så tillför de även en ökad belastning på samhällets resurser. Räddningstjänst och sjukvård skulle ju med fördel kunna utnyttjas till annat, för att inte tala om de avsevärda kostnader som uppstår.

Samhällets kostnader för fallolyckor uppgick år 2005 enligt MSB till 22 miljarder kronor. Skador bland åldersgruppen över 65 leder till mer än en halv miljon vårddygn på sjukhus per år. En av de mest förekommande diagnoserna är höftledsfraktur och en enda vanlig sådan kostar samhället bortemot en kvarts miljon kronor.

Just fallolyckor är de som också leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Av de äldre som sökte vård under 2012 hade 59 % koppling till fallolyckor. Under 2012 omkom ca 1 600 personer i fallolyckor, över 70 000 blev inlagda i sluten sjukhusvård och nästan 240 000 uppsökte ett akutsjukhus efter att ha skadats i fallolyckor. Fallolyckor är dessutom vanligare hos kvinnor än hos män.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Förebygg fallolyckor

Det förväntas att antalet dödliga skador till följd av fallolyckor kommer att öka dramatiskt närmaste decennierna i takt med att antalet äldre i samhället ökar.

Fysisk hälsa kan förebygga olyckor och svårare skador från fall och ökad aktsamhet är en viktig ingrediens. Fallolyckor inträffar både utomhus och inomhus så se till att du är rätt utrustad och att ditt hem är fritt från olika risker. Man ska till att börja med alltid ha lämpliga skor utomhus och aldrig gå omkring i sladdriga tofflor inomhus.

För vinterhalkan finns ett stort sortiment halkskydd, både dubbar monterade i själva skosulan och löstagbara anordningar man spänner fast under skorna. Den förra varianten är helt klart bättre för promenader på isiga gångbanor medan den senare lämpligare om man vistas både utomhus och inomhus, till exempel besöker en butik då dubbarna kan plockas bort så man inte halkar på golvet.

Använder man käpp så finns det en fällbar pigg man kan sätta på nedtill och en så kallad rollator kan vara bra som stöd om gångbanan är snöfri. Stavar som många idag använder vid promenader är jättebra då de ger en fin känsla av balans.

     

I hemmet ska man undvika hala golv och mattkanter man kan snubbla på. Det finns glidskydd som kan läggas under mattan och mattejp som håller nere kanterna.

Lösa sladdar ska bort och måste man ha sladdar liggandes bör de dras genom kabelkanaler och läggas intill trösklar där man är van att lyfta på fötterna. Kabelkanaler i plast finns i olika färger och format, en del med dubbelhäftande tejp under för att ligga still samt löstagbara "lock" för sladden.

Behöver man nå något högt upp så kliver man inte upp på en skranglig stol eller vinglig stege utan använder sig av något stadigt, till exempel en liten trappstege med "ledstång" att hålla i. Finns en mängd olika varianter i handeln.

Många olyckor sker i badrum. Halkskyddsmattor för både badkar och dusch är viktigt samt ett handtag monterat i väggen för att lättare kliva i och ur. Dessutom kan man ha en stadig "hylla" mellan badkarskanterna, som man kan sitta på medan man tvagar sig.

       

 
  Min egen favorit är ett par skyddsglasögon man kan köpa i välsorterade bygghandlar. De ser ut som solglasögon men står bra emot slag, till exempel av grenar när man är ute och plockar svamp eller av otrimmade häckkvistar som så här års sticker ut i ögonhöjd över gångbanorna. Jag har två par; mörka för starkt solljus och ett par gula som faktiskt förutom att skydda ögonen även gör "mulna dagar soliga". Det finns även varianter man kan använda i kombination med vanliga glasögon.  

Kommentarer emotses tacksamt till redaktionen (civilforsvar@gmail.com)

 

Våren lockar till allehanda krafttag men...

 

Kampanj för äldres säkerhet

1 oktober varje år infaller FNs internationella äldredag och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller tillsammans med lokala aktörer i kampanjen "Peppar, peppar", vilken lyfter fram frågor som olycksrisker och hur vardagen för äldre kan bli säkrare.

Vill du veta mer om kampanjen eller medverka så hör gärna av dig till oss eller direkt till Inger Mörk vid MSB.

     

 

Några tidigare bloggar på sajten:
       
Vatten - vårt viktigaste livsmedel Vad vi måste lära oss igen
       
Pulversläckare på gott och ont Brandfaran i adventstid
       
     
       
       
Åter till hemsidan

Kommentera gärna : civilforsvar@gmail.com